ติดตั้ง Chiller ขนาด 300 ตัน

รหัสสินค้า 21630

ชื่อ : ติดตั้ง Chiller ขนาด 300 ตัน จำนวน 3 เครื่อง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ติดตั้ง Chiller ขนาด 300 ตัน จำนวน 3 เครื่อง

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1650 คน

โครงการ : บริษัท เอ็นเค แอพพาแรล จำกัด
ชื่องาน : ติดตั้ง Chiller ขนาด 300 ตัน จำนวน 3 เครื่อง
สถานที่ : อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

 

โครงการ : บริษัท เอ็นเค แอพพาแรล จำกัด
ชื่องาน : ติดตั้ง Chiller ขนาด 300 ตัน จำนวน 3 เครื่อง
สถานที่ : อ.เมือง จ.ขอนแก่น