ติดตั้ง Duct Air ขนาด 4,000 CFM จำนวน 14 เครื่อง

รหัสสินค้า 21635

ชื่อ : ติดตั้ง Duct Air ขนาด 4,000 CFM จำนวน 14 เครื่อง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ติดตั้ง Duct Air ขนาด 4,000 CFM จำนวน 14 เครื่อง

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 886 คน

โครงการ : บริษัท เอ็นเค แอพพาแรล จำกัด
ชื่องาน : ติดตั้ง Duct Air ขนาด 4,000 CFM จำนวน 14 เครื่อง     
สถานที่ :
อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

 

โครงการ : บริษัท เอ็นเค แอพพาแรล จำกัด
ชื่องาน : ติดตั้ง Duct Air แบบผ้า ขนาด 4,000 CFM จำนวน 14 เครื่อง                
สถานที่ :
อ.เมือง จ.นนทบุรี