ติดตั้ง Motor Pump 40 hp

รหัสสินค้า 31362

ชื่อ : ติดตั้ง  Motor Pump 40 hp จำนวน 2 เครื่อง 
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
ติดตั้ง  Motor Pump 40 hp จำนวน 2 เครื่อง 

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 45 คน

โครงการ : บริษัท Thai Ceramic Roof จำกัด
ชื่องาน : ติดตั้ง  Motor Pump 40 hp จำนวน 2 เครื่อง 
สถานที่ : อ.เมือง จ.สระบุรี